icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Kiểm tra, rà soát văn bản

Cục Kiểm tra VBQPPL: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động Hạng Nhì Thứ 6, 18/8/2023

Chiều 16/8, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) – Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (05/8/2003 - 05/8/2023) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Uông Chu Lưu,...

Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 06/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 7/3/2023

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành

Công văn số 4823/UBND-NC ngày 19/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chủ nhật, 20/11/2022

Về việc kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn số 934/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 5/8/2022

Về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

Công vắn số 1018/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/9/2021 của Sở Tư pháp Thứ 3, 14/9/2021

V/v hướng dẫn, đôn đốc rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Công văn số 950/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 3, 24/8/2021

V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Công văn số 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 20/8/2021

V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 13/8/2021

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 29/7/2021

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 2/2/2021

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, ràsoát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang