icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tiếp cận thông tin >> Đầu mối cung cấp thông tin

Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 30/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 5, 16/8/2018

Về việc phân công công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang