Công vắn số 1018/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/9/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 - 08:50
V/v hướng dẫn, đôn đốc rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


475 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: