icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> CHUYÊN MỤC THEO NGHỊ ĐỊNH 43 >> Thông tin dự án đấu thầu

Quyết định số 257/QĐ-STP ngày 07/12/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 8/12/2021

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021

Thông báo số 37/TB-STP ngày 07/12/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 8/12/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021

Thông báo số 27/TB-STP ngày 16/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 17/9/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp

Quyết định số 203/QĐ-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp Thứ 5, 16/9/2021

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp

Thông báo số 65/TB-STP ngày 15/11/2018 của Sở Tư pháp Thứ 5, 22/11/2018

Kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu: 'Mua phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang"
Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang