icon icon icon
Tổ chức bộ máy
Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 - 10:31 - Lượt xem: 43.523


LÃNH ĐẠO SỞ

Đ/c Nguyễn Thị Thược,
Giám đốc Sở Tư pháp

Điện thoại: 0207.3822.121

Email: nttthuocstptq@tuyenquang.gov.vn

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Trúc,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.188

Email: nhtrucstptq@tuyenquang.gov.vn

 

Đ/c Vũ Thị Như Trang,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3922.929

Email: vtntrang.stp@tuyenquang.gov.vn

 

Đ/c Đặng Thị Thanh Hương,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.859

Email: huongstptq@tuyenquang.gov.vn
 

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ 

VĂN PHÒNG SỞ

 

Chánh Văn phòng:

Đ/c Lý Thị Hương Giang

Điện thoại: 0207.3822.159

Email: lyhuonggiang@tuyenquang.gov.vn

THANH TRA SỞ

 

Chánh Thanh tra:

Đ/c Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: 0207.3922.629

Email: ntvanstptq@tuyenquang.gov.vn

PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA, THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trưởng phòng:

Đ/c Vũ Thị Minh Hiền

Điện thoại: 0207.3814.482

Email: vtmhienstptq@tuyenquang.gov.vn

PHÒNG BỔ TRỢ VÀ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 

Phó Trưởng phòng:

Đ/c Nguyễn Thị Hoà

Điện thoại: 0207.3922.832

Email: lttha.stp@tuyenquang.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 

Giám đốc: Đ/c Lại Khoa Lâm

Điện thoại: 0207.3827.371

Email: trogiupphaply@tuyenquang.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Phó Giám đốc: Đ/c Đoàn Diệu Thúy

Điện thoại: 0207.3816.375

Email: daugia@tuyenquang.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

 

Trưởng phòng: Đ/c Nịnh Văn Thành

Điện thoại: 0207.3822.158

e-mail: congchungso1@tuyenquang.gov.vn

 

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: