icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, Hòa giải thương mại >> Luật sư

Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 22/5/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp Chủ nhật, 26/5/2024

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác luật sư năm 2024

Công văn số 178/LĐLSVN ngày 23/4/2024 của Liên doàn Luật sư Việt Nam Thứ 4, 24/4/2024

Về việc đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Luật sư Thứ 4, 19/4/2023

Ngày 17/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1557/UBND-NC chỉ đạo tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động Luật sư.

Sở Tư pháp làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang về công tác luật sư Thứ 6, 17/3/2023

Ngày 15/3/2023, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vũ Thị Như Trang, Sở Tư pháp đã có buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh về công tác luật sư.

Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật Thứ 5, 6/10/2022

Ngày 05/10/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật. Hội thảo do đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 30/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 1/7/2022

Quyết định về việc thay đổi và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Công văn số 754/STP-TTr ngày 24/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 27/6/2022

Về việc cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư

Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 17/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 20/6/2022

Về việc thay đổi và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 26/5/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 26/5/2022

Thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật năm 2022

Công văn số 301/STP-TTr ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 22/3/2022

V/v cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư
Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang