CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật

Ngày 05/10/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật. Hội thảo do đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

Thứ 5, 6/10/2022


Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 30/6/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định về việc thay đổi và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 6, 1/7/2022


Công văn số 754/STP-TTr ngày 24/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư

Thứ 2, 27/6/2022


Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 17/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thay đổi và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 2, 20/6/2022


Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 26/5/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật năm 2022

Thứ 5, 26/5/2022


Công văn số 301/STP-TTr ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư

Thứ 3, 22/3/2022


Thông báo số 07/TB-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Thông bào về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/2/2022


Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 17/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ 3, 22/2/2022


Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 10/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 6, 11/2/2022


Quyết định số 1722/QĐ-BTP ngày 16/11/2021 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 2, 22/11/2021Tổng số: 38 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang