CHUYÊN MỤC >> Công tác Đảng

Chi bộ chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thành công đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 2025

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ 4, 5/10/2022


Chi bộ Phòng Công chứng tổ chức thành công đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 2025

Ngày 24/9/2022, Chi bộ Phòng Công chứng số 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp.

Thứ 5, 29/9/2022


Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 17/9/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ 4, 21/9/2022


Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 16/8/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên. Dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ Văn...

Thứ 4, 17/8/2022


Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 06/8/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 20 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tham dự hội nghị học tập trực tuyến. Đồng chí...

Thứ 3, 9/8/2022


Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và quán triệt văn bản của Trung ương

Ngày 16/7/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị Đảng bộ, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 2, 18/7/2022


Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 01/7/2022, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên. Dự buổi Lễ có đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và 8/10 đảng viên của Chi bộ Trung tâm.

Thứ 5, 7/7/2022

Tổng số: 62 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang