CHUYÊN MỤC >> Công tác Đảng
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 17/9/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ 4, 21/9/2022


Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 16/8/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên. Dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ Văn...

Thứ 4, 17/8/2022


Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 06/8/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 20 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tham dự hội nghị học tập trực tuyến. Đồng chí...

Thứ 3, 9/8/2022


Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và quán triệt văn bản của Trung ương

Ngày 16/7/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị Đảng bộ, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 2, 18/7/2022


Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 01/7/2022, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên. Dự buổi Lễ có đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và 8/10 đảng viên của Chi bộ Trung tâm.

Thứ 5, 7/7/2022
Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị...

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành...

Thứ 3, 10/5/2022


Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 30/4/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 3, 10/5/2022
Tổng số: 59 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang