icon icon icon
Danh bạ điện thoại
Thứ Ba, ngày 3 tháng 9 năm 2013 - 13:52 - Lượt xem: 33.013


Văn phòng Sở

Điện thoại: 0207.3822831

Fax: 0207.3922187

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Điện thoại: 0207.3827371

Thanh tra Sở

Điện thoại: 0207.3922629

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điện thoại: 0207.3816375

Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

Điện thoại: 0207.3814482/ 0207.3818154

Phòng Công chứng số 1

Điện thoại: 0207.3822158

Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp

Điện thoại: 027.3922832

 

   

 

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: