Danh bạ điện thoại
Thứ Ba, ngày 3 tháng 9 năm 2013 - 13:52

Văn phòng Sở

Điện thoại: 0207.3822831

Fax: 0207.3922187

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Điện thoại: 0207.3827371

Thanh tra Sở

Điện thoại: 0207.3922629

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điện thoại: 0207.3816375

Phòng Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Điện thoại: 0207.3818154

Phòng Công chứng số 1

Điện thoại: 0207.3822158

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Điện thoại: 0207.3814482

 

Phòng Bổ trợ tư pháp

Điện thoại: 027.3922832

 

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Điện thoại: 0207.3818201

 

Phòng Hành chính tư pháp

Điện thoại: 027.3922832

 

 

 

 
29.984 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: