icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Thanh tra, kiểm tra

Công văn số 1932/UBND-NC ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 7, 13/5/2023

Về việc báo cáo chuyên đề về công tác PCTN và THTKCLP, phục vụ kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIX

Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 31/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 3, 2/5/2023

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 7, 15/4/2023

Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng,bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với...

Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 31/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 6, 31/3/2023

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 542/UBND-TCD ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 20/2/2023

Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 8/2/2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thông báo số 1371/STP-TTr ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 8/11/2022

Về việc Thông báo lịch kiểm tra công tác tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Đoàn công tác Thanh tra Bộ Tư pháp dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Tân Trào và Khu di tích Bộ Tư pháp tại huyện Sơn... Thứ 2, 7/11/2022

Ngày 05/11/2022, Đoàn công tác Thanh tra Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Tân Trào và khu di tích Bộ Tư pháp, tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo số 33/TBĐGS ngày 04/11/2022 của Đoàn giám sát số 15 Thứ 7, 5/11/2022

Thông báo giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 13/9/2022

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2022
Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang