CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Thông báo số 1371/STP-TTr ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp

Về việc Thông báo lịch kiểm tra công tác tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thứ 3, 8/11/2022


Đoàn công tác Thanh tra Bộ Tư pháp dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Tân Trào và Khu di tích Bộ Tư pháp tại huyện Sơn...

Ngày 05/11/2022, Đoàn công tác Thanh tra Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Tân Trào và khu di tích Bộ Tư pháp, tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 2, 7/11/2022


Thông báo số 33/TBĐGS ngày 04/11/2022 của Đoàn giám sát số 15

Thông báo giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

Thứ 7, 5/11/2022


Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2022

Thứ 3, 13/9/2022


Quyết định số 153/QĐ-STP ngày 22/8/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 3, 23/8/2022


Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 09/8/2022 của Sở Tư pháp

Thanh tra tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 4, 10/8/2022


Quyết định số 129/QĐ-STP ngày 01/8/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Thứ 3, 2/8/2022


Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 23/3/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 15/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 24/3/2022


Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường

Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 28/1/2022


Kế hoạch số 265/QĐ-STP ngày 13/12/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/12/2021Tổng số: 60 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang