CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2022

Thứ 3, 13/9/2022


Quyết định số 153/QĐ-STP ngày 22/8/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 3, 23/8/2022


Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 09/8/2022 của Sở Tư pháp

Thanh tra tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 4, 10/8/2022


Quyết định số 129/QĐ-STP ngày 01/8/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Thứ 3, 2/8/2022


Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 23/3/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 15/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 24/3/2022


Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường

Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 28/1/2022


Kế hoạch số 265/QĐ-STP ngày 13/12/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/12/2021


Quyết định số 1768/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thứ 2, 29/11/2021Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 17/11/2021 của Sở Tư pháp

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/11/2021Tổng số: 57 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang