icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật >> Xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 02/CV-BTC ngày 14/5/2023 của Sở Tư pháp Chủ nhật, 14/5/2023

Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác xử lý vi phạm hành chính"

Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính Thứ 4, 26/4/2023

Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động quan trọng trong quản lý Nhà nước, nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội. đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Ban Tổ chức Cuộc thi ''Tìm hiểu pháp luật vể xử lý vi phạm hành chính'' ban hành Thể lệ Cuộc thi Thứ 3, 25/4/2023

Ngày 14/4/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” đã ban hành Thể lệ Cuộc thi (số 01/TL-BTC).

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính'' Thứ 2, 24/4/2023

Ngày 30/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-STP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 Thứ 3, 18/4/2023

Ngày 15/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm chính. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 30/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 30/3/2023

Tổ chức cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính”

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính Thứ 4, 25/5/2022

Ngày 21/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Công văn số 167/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC ngày 13/4/2022 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Thứ 6, 15/4/2022

Về việc thẩm quyền, thủ tục chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Kế hoạch số 70/QĐ-STP ngày 22/3/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 6/4/2022

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2022-2025
Tổng số: 60 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang