CHUYÊN MỤC >> Lý lịch tư pháp
Công văn số 3927/UBND-THCBKS ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổ chức thực hiện theo đề nghị tại Văn bản số 1104/STP-VP

Thứ 3, 27/9/2022


Công văn số 1104/STP-VP ngày 16/9/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Thứ 7, 17/9/2022Công văn số 150/TTLLTPQG-HCTH ngày 10/3/2022 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Về việc hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Thứ 2, 21/3/2022


Công văn số 150/TTLLTPQG -HCTH ngày 10/3/2022 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Thứ 6, 11/3/2022


Công văn số 251/STP-BT&HCTP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính

Thứ 4, 9/3/2022Công văn số 2446/UBND-NC ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Thứ 5, 6/8/2020


Công văn số 2414/BTP-TTLLTPQG ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Thứ 4, 8/7/2020


Công văn số 267/TTLLTPQG-HCTH ngày 09/6/2020 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ 4, 10/6/2020Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang