CHUYÊN MỤC >> Hòa giải cơ sở
Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 09/8/2021 của Ban Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 9/8/2021


Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 30/7/2021 của Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 9/8/2021


Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 13/7/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi“Hòa giải viên giỏi”tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 4, 14/7/2021


Công văn số 713/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 6, 9/7/2021Công văn số 3291/BTP-PBGDPL ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn triển khai Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên

Thứ 6, 11/9/2020


Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 782/STP-XDKTHPL&PBGDPL ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Thứ 4, 9/9/2020


Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Thứ 6, 4/9/2020


Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Ngày 13-7, các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị...

Thứ 2, 13/7/2020Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang