icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Hòa giải cơ sở

Công văn số 3580/UBND-NC ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 4/8/2023

Về việc thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 31/5/2023 của Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi”tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Thứ 5, 1/6/2023

Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việcHội thi“Hòa giải viên giỏitỉnh Tuyên Quang năm 2023”

Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 23/5/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 23/5/2023

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thứ 2, 8/5/2023

Ngày 21/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, mốc thời điểm tính số liệu tổng...

Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2023 Thứ 3, 11/4/2023

Ngày 12/3/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp ban hành Kế hoạch số 23/KHPH-BDV-MTTQ-STP về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 09/8/2021 của Ban Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Thứ 2, 9/8/2021

Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 30/7/2021 của Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Thứ 2, 9/8/2021

Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 13/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 14/7/2021

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi“Hòa giải viên giỏi”tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Công văn số 713/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 9/7/2021

V/v tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang