icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, Hòa giải thương mại >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 20/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 25/3/2019

Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang