CHUYÊN MỤC >> Chứng thực
Công văn số 1031/STP-VP ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tăng cường thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 4, 24/8/2022


Công văn số 999/STP-VP ngày 08/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 5, 9/9/2021


Công văn số 2057/UBND-TP ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 2, 2/8/2021


Coog văn số 529/STP-BT&HCTP ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Thứ 6, 28/5/2021


Công văn số 04/STP-BT&HCTP ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp

V/v cập nhật thông tin hợp đồng,giao dịch đã thực hiện chứng thực vào Cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/1/2021


Quyết định số 233/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 31/12/2020


Công văn số 999/STP-BT&HCTP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 860/STP-BT&HCTP ngày 29/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v trao đổi nghiệp vụ chứng thực

Thứ 4, 30/9/2020


Công văn số 3298/BTP-HTQTCT ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 593/STP-BT&HCTP ngày 14/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Thứ 3, 14/7/2020Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang