icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Trợ giúp pháp lý >> Tin tức

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thứ 5, 15/6/2023

Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc...

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Thứ 5, 21/4/2022

Người khuyết tật từ lâu đã là một đối tượng được ưu tiên hỗ trợ pháp lý. Từ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 đến Luật trợ giúp pháp lý 2017 đều quy định người khuyết tật có khó khăn về tài chính là một trong các đối tượng được Trợ giúp pháp lý, được cung cấp các dịch vụ...

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 Thứ 5, 28/2/2019

Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Sau đây viết tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn...

Thông báo số 85/TB-TGPL ngày 08/10/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thứ 3, 9/10/2018

Thông báo lựa chọn Luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động Thứ 5, 7/5/2015

Ngày 25/4/2015, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động cho các huyện. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014 Thứ 6, 30/1/2015

Ngày 22/01/2015, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ...
Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang