CHUYÊN MỤC >> Tin tức
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Người khuyết tật từ lâu đã là một đối tượng được ưu tiên hỗ trợ pháp lý. Từ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 đến Luật trợ giúp pháp lý 2017 đều quy định người khuyết tật có khó khăn về tài chính là một trong các đối tượng được Trợ giúp pháp lý, được cung cấp các dịch vụ...

Thứ 5, 21/4/2022


Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018

Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Sau đây viết tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn...

Thứ 5, 28/2/2019Thông báo số 85/TB-TGPL ngày 08/10/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thông báo lựa chọn Luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 9/10/2018Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động

Ngày 25/4/2015, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động cho các huyện. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 5, 7/5/2015


Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014

Ngày 22/01/2015, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ...

Thứ 6, 30/1/2015


Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014

Ngày 22/01/2015, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ...

Chủ nhật, 25/1/2015


Hội thi Tìm hiểu pháp luật trong thành viên các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tỉnh

Ngày 31-10, tại Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh đã diễn ra hội thi Tìm hiểu pháp luật trong thành viên các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang” lần thứ 3 năm 2014.

Thứ 6, 7/11/2014


Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013

Ngày 13/01/2014, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm...

Thứ 2, 10/2/2014Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang