icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 106/UBND-NC ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 12/1/2023

V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực;Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

Công văn số 878-CV/BNCTU ngày 03/3/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thứ 6, 11/3/2022

V/v thông báo phân công cán bộ theo dõi địa bàn về công tác nội chính,cải cách tư pháp và PCTN, tiêu cực

Công vắn số 1386/STP-TTr ngày 14/12/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 15/12/2021

V/v tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Công văn số 1489/UBND-NC ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 21/5/2021

Báo cáo chuyên đề về phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức,viên chức các cơ quan HCNN

Quyết định số 2958/QĐ-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 28/11/2019

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Báo cáo số 315/BC-STP ngày 23/11/2019 của Sở Tư pháp Thứ 3, 26/11/2019

Báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019

Báo cáo số 274/BC-STP ngày 13/10/2019 của Sở Tư pháp Thứ 6, 25/10/2019

Báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 10/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019

Công văn số 476/STP-TTr ngày 31/5/2016 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 3, 4/6/2019

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Công văn số 2684-CV/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 3, 5/3/2019

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/219 của Bộ Chính trị

Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 4, 19/12/2018

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang