icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tài liệu tuyên truyền

Hỏi – đáp Quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình về phòng ngừa bạo lực gia đình Thứ 2, 26/2/2024

Ngày 14/11/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 (Sau đây viết tắt là Luật Phòng, chống bạo...

Các chính sách dân tộc quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc Thứ 2, 26/2/2024

Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc, có hiệu lực từ ngày 04/3/2011 (sau đây viết tắt là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP).
Tổng số: 368 | Trang: 1 trên tổng số 37 trang