CHUYÊN MỤC >> Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thứ 4, 9/2/2022


Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

Thứ 5, 27/1/2022


Quyết định số 29/QĐ-XPHC ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 5, 16/9/2021


Quyết định số 3657/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Về việc xử phạt vi phanh hành chính trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 13/9/2021


Quyết định số 28/QĐ-XPHC ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thứ 3, 7/9/2021


Quyết định số 3259/QĐ-ĐCXPVPHC ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 6, 13/8/2021


Quyết định số 3251/QĐ-XPVPHC ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

Thứ 6, 13/8/2021


Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thứ 2, 9/8/2021


Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thứ 2, 9/8/2021Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang