icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật >> Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 9/2/2022

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Thứ 5, 27/1/2022

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

Quyết định số 29/QĐ-XPHC ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 16/9/2021

Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 3657/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Thứ 2, 13/9/2021

Về việc xử phạt vi phanh hành chính trong lĩnh vực y tế

Quyết định số 28/QĐ-XPHC ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 7/9/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Quyết định số 3259/QĐ-ĐCXPVPHC ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Thứ 6, 13/8/2021

Đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 3251/QĐ-XPVPHC ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Thứ 6, 13/8/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường Thứ 2, 9/8/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường Thứ 2, 9/8/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang