icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 6/2/2024

Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024

Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 04/02/2024 của Sở Tư pháp Thứ 2, 5/2/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thứ 3, 2/1/2024

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 18/12/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 20/12/2023

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên

Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU ngày 12/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thứ 4, 13/12/2023

Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 13/12/2023

Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự

Kế hoạch số 122/KH-STP ngày 13/12/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 13/12/2023

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 4/12/2023

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch số 114/KH-STP ngày 29/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 4/12/2023

Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

Kế hoạch số 109/KH-STP ngày 21/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 21/11/2023

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên
Tổng số: 202 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang