CHUYÊN MỤC >> Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công văn số 601/STP-TTr ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện Văn bản số 157-CV/ĐU về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thứ 3, 25/6/2019


Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 04/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn...

Thứ 4, 5/6/2019


Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo., kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 14/2/2019


Chương trình phố hợp số 06-CTPH/MTTQ-TTT-STP-HLG-ĐLS

Chương trình phối hợp giữa ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Thứ 5, 31/1/2019Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang