icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng >> Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 601/STP-TTr ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp Thứ 3, 25/6/2019

V/v thực hiện Văn bản số 157-CV/ĐU về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 04/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang Thứ 4, 5/6/2019

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn...

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 14/2/2019

Về việc tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo., kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh

Chương trình phố hợp số 06-CTPH/MTTQ-TTT-STP-HLG-ĐLS Thứ 5, 31/1/2019

Chương trình phối hợp giữa ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở
Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang