icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp >> Hộ tịch

Công văn số 1376/UBND-THVX ngày 08/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 8/4/2024

Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Công văn số 1200/UBND-NC ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 28/3/2024

Về việc tham mưu triển khai thực thi phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg

Công văn số 111/HTQTCT-HT ngày 06/02/2024 của Cục Hộ tịch - Quốc tịch, Bộ Tư pháp Thứ 4, 7/2/2024

Về việc tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

Công văn số 42/HTQTCT-HT ngày 12/01/2024 của Cục Hộ tich, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp Thứ 6, 12/1/2024

Về thời hạn giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp

Công văn số 8836/CAT-TM ngày 10/12/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang Chủ nhật, 17/12/2023

Về việc tổ chức thực hiện văn bản số 4326/TCTTKĐA ngày 28/11/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Trung ương

Công văn số 1545/HTQTCT-HT ngày 21/11/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp Thứ 6, 24/11/2023

Về việc tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 về hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi"

Quyết định số 1404/QĐ-BTP ngày 25/7/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 27/7/2023

Phê duyệt Đề án "Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thông tin tử vong để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử"

Công văn số 726/HTQTCT-HT ngày 13/6/2023 của Cục Hộtịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp Thứ 5, 15/6/2023

Về việc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Hàn Quốc

Bộ Tư pháp ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến Thứ 5, 23/3/2023

Ngày 10/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 309/QĐ- BTP về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến (viết tắt là Quyết định số 309/QĐ-BTP).
Tổng số: 96 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang