CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Bộ Tư pháp ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến

Ngày 10/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 309/QĐ- BTP về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến (viết tắt là Quyết định số 309/QĐ-BTP).

Thứ 5, 23/3/2023Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10/3/2023 của Bộ Tư pháp

Về việc quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và báo cáo kết quả số hóa sổ hộ tịch

Thứ 7, 11/3/2023


Thông tư số 09/2022/TT-BTP bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (viết tắt là Thông tư số 09/2022/TT-BTP), có hiệu lực thi hành kể từ...

Thứ 4, 15/2/2023


Công văn số 05/HTQTCT-HT ngày 09/01/2023 của Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền CSDLQGVDC

Thứ 3, 10/1/2023


Kết quả 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 20/11/2014, kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Qua 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch 2014, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã...

Thứ 7, 5/11/2022


Công văn số 1014/STP-BT&HCTP ngày 18/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 19/8/2022


Công văn số 536/HTQTCT-HT ngày 01/7/2022 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Thứ 2, 4/7/2022


Công văn số 649/STP-BT&HCTP ngày 30/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thống kê, lập DS sai khác/trùng dữ liệu giữa hệ thống CSDLQGDC và Giấy khai sinh; xác minh nhân khẩu đặc biệt

Thứ 3, 31/5/2022


Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/5/2022 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lýhộ tịch

Thứ 4, 25/5/2022Tổng số: 88 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang