CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Công văn số 536/HTQTCT-HT ngày 01/7/2022 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Thứ 2, 4/7/2022


Công văn số 649/STP-BT&HCTP ngày 30/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thống kê, lập DS sai khác/trùng dữ liệu giữa hệ thống CSDLQGDC và Giấy khai sinh; xác minh nhân khẩu đặc biệt

Thứ 3, 31/5/2022


Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/5/2022 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lýhộ tịch

Thứ 4, 25/5/2022


Kế hoạch số 19/KH-BDT ngày 08/4/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 3, 12/4/2022


Công văn số 354/STP-BT&HCTP ngày 30/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 4/4/2022


Công văn số 704/UBND-NC ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 496/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 7/3/2022


Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 02/3/2022 của Sở Tư pháp

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 4, 2/3/2022


Công văn số 95/HTQTCT-HT ngày 18/02/2022 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022

Thứ 3, 22/2/2022


Công văn số 61/CNTT-PM&CSDL ngày 11/02/2022 của Bộ Tư pháp

V/v cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch

Thứ 2, 14/2/2022


Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 01/11/2021 của Sở Tư pháp

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2021

Thứ 3, 2/11/2021Tổng số: 81 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang