CHUYÊN MỤC >> Tin tức
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn...

Ngày 30/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 5540/UBND-THCBKS chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám...

Thứ 5, 5/1/2023


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Tứ Quận và xã Quý Quân, huyện Yên...

Ngày 22/12/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật cho 118 người dân thôn 2, xã Quý Quân và thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 7, 24/12/2022
Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động, thi tìm hiểu pháp luật tại xã Lương Thiện, huyện...

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 15/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại huyện Sơn Dương. Sáng ngày 17/12/2022, Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật...

Thứ 2, 19/12/2022


Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ''tín...

Ngày 29/11/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 4664/UBND-NC chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Thứ 4, 14/12/2022Tổng số: 65 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang