icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương Thứ 2, 2/10/2023

Ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 98 người dân tại các thôn Văn Hiến và thôn Làng Đu, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương.

UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy Thứ 6, 22/9/2023

Ngày 19/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 4635/UBND-NC về triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em Thứ 3, 29/8/2023

Ngày 07/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3675/UBND-THVX về tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường thực hiện Đề án ''Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc... Thứ 3, 22/8/2023

Ngày 18/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3935/UBND-KT, chỉ đạo tăng cường thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” (sau đây viết tắt là Đề án).

Tuyên Quang ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách Thứ 6, 28/7/2023

Ngày 20/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Tổng số: 100 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang