icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Thứ 2, 29/1/2024

Ngày 25/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 349/VPCP-THCBKS về việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Thứ 4, 13/12/2023

Ngày 12/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở...

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên Thứ 7, 2/12/2023

Ngày 29/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 94 người dân tại các thôn Kai Con, thôn Pù Bó xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên Thứ 4, 29/11/2023

Ngày 24/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 93 người dân tại các thôn Phúc Long 1, Phúc Long 2, Phúc Long 3 và thôn Thành Công 1, Thành Công 2 xã Thành Long, huyện Hàm Yên.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hợp Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương Thứ 4, 29/11/2023

Ngày 23/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 71 người dân tại các thôn Đồng Báo xã Hợp Hoà, thôn Ninh Lai xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.
Tổng số: 125 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang