CHUYÊN MỤC >> Tin tức
Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt...

Thứ 2, 22/8/2022


Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định quy định 'Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng...

Ngày 04/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND quy định “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025” (Sau đây viết tắt là Quyết định số 479/QĐ-UBND), trung đó...

Thứ 7, 20/8/2022


Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh...

Trong hai ngày 11 và 12/8/2022, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Plaza Center, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở cho 38 tập huấn viên hoà giải cơ sở của 09 tỉnh...

Thứ 2, 15/8/2022


Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách thể chế

Ngày 19/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Thứ 2, 15/8/2022


Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Ngày 04/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3055/UBND-NC chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thứ 7, 6/8/2022


Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 'Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở...

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang...

Thứ 3, 14/6/2022


Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 'Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá...

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá...

Thứ 5, 9/6/2022


Tập huấn về công tác phòng, chống mua bán người

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ...

Thứ 2, 23/5/2022


Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua

Ngày 18/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua. Đồng chí Đặng Thị...

Thứ 6, 20/5/2022


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn

Trong 03 ngày, ngày 18, 19 và 21/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động tại 06 địa bàn thôn thuộc các xã Lực Hành,Chiêu Yên, Tứ Quận, huyện Yên Sơn. Tham dự các buổi tuyên truyền có đại diện Lãnh đạo UBND và 364 người...

Thứ 4, 27/10/2021Tổng số: 44 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang