CHUYÊN MỤC >> Tin tức
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Vừa qua, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan cấp tỉnh thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái. Lớp...

Thứ 2, 9/5/2022Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang