Công văn số 950/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 - 17:12
V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành nhiệm kỳ 2016-2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


441 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: