icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp >> Tin tức

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thứ 3, 13/9/2022

Ngày 03/7/202, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Nghị quyết số...

Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm... Thứ 4, 6/7/2022

Ngày 23/6/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐXT về tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp Thứ 5, 29/8/2019

Ngày 26/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang