icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp >> Tin tức

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững... Thứ 2, 25/12/2023

Ngày 12/12/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày...

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tại huyện Chiêm Hoá Thứ 6, 1/12/2023

Ngày 27/11/2023, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2023 tại huyện Chiêm Hoá. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tại huyện Sơn Dương Thứ 5, 30/11/2023

Ngày 01/11/2023, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2023 tại huyện Sơn Dương. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp Thứ 3, 14/11/2023

Ngày 13/11/2023, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị làm việc với doanh nghiệp nhà nước về các giải pháp thúc đẩy... Thứ 5, 26/10/2023

Ngày 03/10/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 402/TB-VPCP Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp của nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư...
Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang