icon icon icon

HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 73/2021/QH14 30/03/3021 Luật Quốc Hội Luật Phòng, chống ma túy
2 219/QĐ-UBND 01/07/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3 141/QĐ-STP 26/06/2024 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập các Hội đồng sáng kiến
4 66/KH-STP 24/06/2024 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế -xã hội năm 2025
5 3338/KH-BTP 18/06/2024 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024
6 201/QĐ-UBND 13/06/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Tuyên Quang
7 10/KH-BCĐ 26/05/2024 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo
8 2177/UBND-NC 22/05/2024 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng TĐKT Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025
9 516/QĐ-UBND 22/05/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2024
10 77-KH/ĐU 05/05/2024 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
11 77-KH/ĐU 05/05/2024 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
12 459/QĐ-UBND 03/05/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong tỉnh (đợt 1 năm 2024)
13 760/QĐ-BTP 02/05/2024 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp năm 2024
14 1728/UBND-NC 25/04/2024 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
15 860/STC-QLNS 09/04/2024 Công văn Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ về tài chính ngân sách theo Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy
16 534/SLĐTBXH-XH 09/04/2024 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác bình đẳng giới năm 2024
17 1398/UBND-NC 09/04/2024 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
18 09/TB-STP 08/04/2024 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Long Mai
19 116/QĐ-UBND 06/04/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
20 335/QĐ-UBND 04/04/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
12345678910...

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG