HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 01/QĐ-STP 04/01/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2022
2 698/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành Đề án Đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023 - 2025
3 0 số 19/12/2022 Hướng dẫn Bộ Tư pháp Bộ tài liệu trả lowuf kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2022
4 2471/QĐ-BTP 16/12/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.
5 2461/QĐ-BTP 16/12/2022 Quyết định Bộ Tư pháp xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022.
6 49-KH/ĐU 12/12/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
7 223/KH-UBND 08/12/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
8 5145/UBND-ATGT 07/12/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
9 224/KH-UBND 07/12/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang KẾ HOẠCH Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
10 1503/STP-VP 02/12/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023
11 655/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
12 192/QĐ-STP 29/11/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp
13 191/QĐ-STP 29/11/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp
14 194/QĐ-STP 29/11/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp
15 47-KH/ĐU 29/11/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
16 63/KH-STP 23/11/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025
17 4883/UBND-KT 23/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
18 4877/UBND-NC 23/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động thi đua năm 2023
19 10/BCĐ 22/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023
20 46-KH/ĐU 22/11/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chuyên đề năm 2023
21 1714/QĐ-UBND 22/11/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Tuyên Quang
22 118-CV/ĐU 21/11/2022 Công văn Đảng ủy Sở Tư pháp Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về xây dựng quy chế làm việc của đảng uỷ cơ sở và chi bộ
23 636/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu dân cư xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)
24 114/BC-VP 19/11/2022 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/10/2022 đến ngày 15/11/2022
25 345/BC-STP 18/11/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
26 4578/BTP-KHTC 17/11/2022 Công văn Bộ Tư pháp Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê
27 2248/QĐ-BTP 16/11/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023
28 332/BC-STP 14/11/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
29 4706/UBND-NC 12/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
30 4681/UBND-TH 11/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ
31 329/BC-STP 11/11/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 (Phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh)
32 4478/KH-BTP 11/11/2022 Kế hoạch Bộ Tư pháp V/v tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.
33 4669/UBND-TH 10/11/2022 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐCP ngày 07/11/2022 của Chính phủ
34 67-BC/ĐU 10/11/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 10/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2022
35 4655/UBND-THVX 10/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
36 2647/STC-QLNS 09/11/2022 Công văn Sở Tài chính triển khai Công văn số 4645/UBND-TC ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chi NS những tháng cuối năm 2022
37 4645/UBND-TC 09/11/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách các tháng cuối năm 2022
38 54/BATGT-VP 08/11/2022 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh V/v Tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2022
39 1617/QĐ-UBND 07/11/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
40 08/2022/TT-BTP 01/11/2022 Thông tư Bộ Tư pháp Ban hànhQuy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
41 1311/STP-VP 25/10/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023
42 310/BC-STP 25/10/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
43 4120/BTP-VP 24/10/2022 Công văn Bộ Tư pháp V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023
44 1535/QĐ-UBND 22/10/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Cho phép thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Tuyên Quang
45 4085/BTP-TĐKT 20/10/2022 Công văn Bộ Tư pháp Về việc điều chỉnh thời hạn triển khai một số hoạt động phục vụ việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
46 26-CTr/TU 20/10/2022 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
47 4198/UBND-NC 12/10/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
48 6299/CAT-PC08 10/10/2022 Công văn Công an tỉnh Tuyên Quang Về việc nâng cao hiệu quả công tác sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
49 57/KH-STP 07/10/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
50 169/QĐ-STP 30/09/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
51 45-KH/ĐU 30/09/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025
52 55/KH-STP 29/09/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
53 842/SNV-TĐKT 25/08/2022 Công văn Sở Nội vụ phúc đáp Văn bản số 1018/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp
54 154/QĐ-STP 23/08/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2022, định hướng đến năm 2030”
55 42-KH/ĐU 19/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
56 41-KH/ĐU 17/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
57 30-KL/ĐU 15/08/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi tám (khóa X)
58 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 15/08/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
59 51/KH-STP 12/08/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
60 48/KH-STP 09/08/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
61 49/KH-KVTĐ 09/08/2022 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
62 137/QĐ-KVTĐ 09/08/2022 Quyết định Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
63 54-BC/ĐU 09/08/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 7/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
64 40-KH/ĐU 04/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
65 131/QĐ-STP 02/08/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
66 45/KH-STP 27/07/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
67 469/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0
68 52-BC/ĐU 20/07/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
69 126/QĐ-STP 20/07/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
70 457/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố
71 207/BC-STP 17/07/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022
72 205/BC-STP 14/07/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 07 năm 2022
73 2645/UBND-THVX 12/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
74 34/BATGT-VP 12/07/2022 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
75 1517/QĐ-BTP 11/07/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
76 121/QĐ-STP 11/07/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022
77 438/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
78 2582/UBND-KT 07/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
79 2581/UBND-NC 07/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA
80 130/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
81 423/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
82 03/CV-TCT68 28/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị
83 41/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tư pháp
84 40/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp
85 01/KH-HĐXT 23/06/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nhân tiêu biểu", "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022)
86 174/BC-STP 19/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2022
87 169/BC-STP 17/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2022
88 161/BC-STP 14/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
89 105/QĐ-STP 13/06/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang
90 149/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022
91 148/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang trong 06 tháng đầu năm 2022
92 684/STP-VP 09/06/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
93 29-KL/ĐU 06/06/2022 Kết luận Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộn) kỳ thứ hai mươi sáu (khóa X)
94 641/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang
95 2031/UBND-THVX 06/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
96 50-BC/ĐU 06/06/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
97 38/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022
98 37/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
99 2018/UBND-ĐTXD 04/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
100 36-KH/ĐU 02/06/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG