CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Công văn số 1569/STP-BT&HCTP ngày 16/12/2022 của Sở Tư pháp

Về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 16/12/2022


UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn...

Ngày 21/11/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban Quyết định số 635/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Đề án đã quy định về đối tượng, phạm vi, thời gian thực...

Thứ 6, 25/11/2022


Thông báo số 30/TB-STP ngày 27/10/2022 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 28/10/2022


Thông báo số 26/TB-STP ngày 18/10/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 19/10/2022


Thông báo số 25/TB-STP ngày 10/10/2022 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 11/10/2022


Thông báo số 21/TB-STP ngày 28/9/2022 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc tập sự hành nghề công chứng

Thứ 5, 29/9/2022


Công văn số 1267/STP-BT&HCTP ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thông báo tổ chức tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan

Thứ 2, 19/9/2022


Quyết định số 158/QĐ-STP ngày 31/8/2022 của Sở Tư pháp

Ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ 4, 31/8/2022


Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 31/8/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 31/8/2022


Công văn số 1036/STP-BT&HCTP ngày 25/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đề nghị cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên

Thứ 5, 25/8/2022Tổng số: 169 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang