CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 158/QĐ-STP ngày 31/8/2022 của Sở Tư pháp

Ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ 4, 31/8/2022


Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 31/8/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 31/8/2022


Công văn số 1036/STP-BT&HCTP ngày 25/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đề nghị cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên

Thứ 5, 25/8/2022


Thông báo số 19/TB-STP ngày 22/9/2022 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng Mai Lan

Thứ 2, 22/8/2022


Quyết định số 149/QĐ-STP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 2, 22/8/2022


Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mai Lan

Thứ 2, 22/8/2022


Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022

Ngày 14/8/2022, Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022. Dự hội nghị có bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và trên 50 đại biểu là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ...

Thứ 4, 17/8/2022


Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thu hồi Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Mai Lan

Thứ 3, 16/8/2022


Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 02/8/82022 của Sở Tư pháp

Ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Ma Thị Sách

Thứ 5, 4/8/2022


Thông báo số 14/TB-STP ngày 30/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 4, 3/8/2022Tổng số: 162 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang