icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Công chứng, chứng thực, ĐKGD bảo đảm >> Công chứng

Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 09/4/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 4, 10/4/2024

Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 28/3/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 5, 28/3/2024

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 06/3/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp Thứ 5, 7/3/2024

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 02/6/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 2/6/2023

Ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng. Thứ 3, 25/4/2023

Ngày 17/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1558/UBND –NC chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 19/4/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 19/4/2023

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của cáctổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2023

Công văn số 1569/STP-BT&HCTP ngày 16/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 16/12/2022

Về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn... Thứ 6, 25/11/2022

Ngày 21/11/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban Quyết định số 635/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Đề án đã quy định về đối tượng, phạm vi, thời gian thực...

Thông báo số 30/TB-STP ngày 27/10/2022 của Sở Tư pháp Thứ 6, 28/10/2022

Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Tổng số: 176 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang