Công văn số 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - 16:26
V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


421 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: