Số - ký hiệu: 169/BC-STP Ngày ban hành: 17/06/2022
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 109/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022 16/05/2022
2 1387/UBND-TH Công văn thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội 25/04/2022
3 81/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022 17/04/2022
4 662/SKH-THKHQH Công văn báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 15/04/2022
5 870/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ 18/03/2022
6 844/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2022
7 13a/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 28/02/2022
8 30/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 16/02/2022
9 386/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ 10/02/2022
10 06/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 19/01/2022
11 16/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 17/01/2022
12 5286/UBND-NC Công văn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn 31/12/2021
13 66/NQ-HĐND Nghị Quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh năm 2022 20/12/2021
14 4985/UBND-TH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ 16/12/2021
15 349/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 và 12 tháng năm 2021 16/12/2021
16 325/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022 08/12/2021
17 1655/SLĐTBXH-XH Công văn thực hiện Văn bản số 4493/UBND-KGVX ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24/11/2021
18 271/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế-xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 và năm 2021 16/11/2021
19 4276/UBND-THVX Công văn V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 06/11/2021
20 1553/SLĐTBXH-XH Quyết định V/v hướng dẫn một số nội dung áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều 29/10/2021