icon icon icon

HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 73/2021/QH14 30/03/3021 Luật Quốc Hội Luật Phòng, chống ma túy
2 81/BC-VP 21/06/2023 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/5/2023 đến ngày 15/6/2023
3 2657/UBND-TH 21/06/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ về thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030
4 2676/UBND-KT 21/06/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất
5 186/BC-STP 14/06/2023 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2023
6 2535/UBND-TH 13/06/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
7 168/BC-STP 08/06/2023 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
8 60/KH-STP 06/06/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2023
9 55/TB-UBND 30/05/2023 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận cuộc họp về tiến độ giải ngân nguồn vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang
10 55/KH-STP 21/05/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023
11 123/BC-STP 15/05/2023 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023
12 451/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang
13 1752/UBND-THCB 28/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
14 1756-CV/BNCTU 27/04/2023 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
15 1676/UBND-NC 25/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
16 508/STP-VP 24/04/2023 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước
17 1615/UBND-THCBKS 20/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh
18 42/KH-STP 14/04/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023
19 41/KH-STP 13/04/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023
20 02/BC-BCĐ 13/04/2023 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
12345

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG