HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 861-QĐ/ĐUK 18/05/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025
2 18-QĐ/ĐU 16/05/2022 Quyết định Đảng ủy Sở Tư pháp Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022
3 109/BC-STP 16/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022
4 107/BC-STP 14/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 05 năm 2022)
5 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 13/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
6 34/KH-STP 11/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022
7 28-KL/ĐU 05/05/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luật Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi năm (khóa X)
8 1507/UBND-NC 05/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Lựa chọn đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" năm 2022
9 274/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
10 741/QĐ-BTP 29/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2022
11 479/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
12 473/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
13 264/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14 69/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học,cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
15 704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
16 1387/UBND-TH 25/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội
17 55/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
18 34/TB-UBND 18/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác đất đắp cho các dự án trên địa bàn tỉnh
19 1289/UBND-NC 18/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
20 47-BC/ĐU 18/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
21 81/BC-STP 17/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022
22 1266/UBND-NC 16/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ
23 78/BC-STP 15/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 04 năm 2022)
24 662/SKH-THKHQH 15/04/2022 Công văn Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
25 33/TB-UBND 13/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26 46-BC/ĐU 12/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022
27 1132/BTP-TĐKT 12/04/2022 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.
28 54/KH/UBND 12/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
29 69/BC-STP 10/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30 28/KH-STP 08/04/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2022
31 11/TB-STP 07/04/2022 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2022
32 1115/UBND-THVX 05/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
33 1504/UBND-NC 05/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường thực hiện công tác thi hành án hành chính
34 27/KH-STP 04/04/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPVP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
35 35-KH/ĐU 01/04/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận năm 2022
36 1040/UBND-NC 31/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
37 34-KH/ĐU 31/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
38 33-KH/ĐU 30/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39 02/QĐ-BCĐ 26/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
40 24/KH-STP 25/03/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
41 29-KH/ĐU 23/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
42 138/QĐ-UBND 22/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
43 1562/CAT-QLHC 19/03/2022 Công văn Công an tỉnh Tuyên Quang Đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng chính phủ
44 67/QĐ-STP 18/03/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 -06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâmTrợ giúp pháp lý nhà nước, SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 -19/12/2022)
45 870/UBND-TH 18/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ
46 45/KH-UBND 18/03/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
47 849/UBND-THVX 18/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
48 23/BC-VP 17/03/2022 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/3/2022
49 844/UBND-TH 17/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
50 791-QĐ/ĐUK 17/03/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
51 23/BC-VP 17/03/2022 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hànhtừ ngày 01/02/2022đến ngày 15/3/2022
52 03/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm
53 06/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
54 07/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
55 04/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
56 05/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
57 02/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
58 790/UBND-NC 12/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an
59 545/STC-TCĐT 11/03/2022 Công văn Sở Tài chính Hướng đẫn trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
60 47-KH/ĐUK 11/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
61 771/UBND-ĐTXD 11/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Văn bản số 1439/VPCP-CN ngày 07/3/2022 của Văn phòng Chính phủ
62 48-KH/ĐUK 11/03/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
63 170-KH/TU 10/03/2022 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3 và đối tượng 4) năm 2022
64 765/UBND-THCBKS 10/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện quy định Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
65 207/QĐ-UBND 10/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2021
66 1397/KH-BCĐ 10/03/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
67 744/UBND-NC 09/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổchức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách
68 107/QĐ-UBND 09/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ)
69 742/UBND-THVX 09/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ
70 109/QĐ-UBND 09/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường mầm non Trung tâm xã Lang Quán và các công trình phụ trợ, xã Lang Quán , huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
71 165-KH/TU 08/03/2022 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
72 26-KL/ĐU 07/03/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi ba (khóa X)
73 226/STP-VP 04/03/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị phối hợp cung cấp DVCTT thiết yếu sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư trong lĩnh vực tư pháp
74 658/UBND-THVX 04/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
75 659/UBND-THVX 04/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ
76 676/UBND-THVX 04/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ
77 429/STC-TCĐT 03/03/2022 Công văn Sở Tài chính Hướng dẫn quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
78 53/QĐ-BBT 02/03/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
79 44-KH/ĐUK 02/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
80 01/CTR-UBND 02/03/2022 Chương trình UBND tỉnh Tuyên Quang Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
81 02/KH-BCĐ 01/03/2022 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022
82 02-KH/BTGTU-HĐND-UBND-TAND-VKSND 28/02/2022 Kế hoạch Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022
83 39/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
84 27/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022
85 166/QĐ-UBND 28/02/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
86 13a/QĐ-HĐND 28/02/2022 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
87 501/BC-KTĐNC 26/02/2022 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
88 192/STP-KVTĐ 25/02/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tổng hợp đăng ký thi đua năm 2022
89 36/KH-UBND 25/02/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
90 551/UBND-ĐTXD 25/02/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
91 40/QĐ-KVTĐ 23/02/2022 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
92 503/BTP-TGPL 23/02/2022 Công văn Bộ Tư pháp Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số
93 39/QĐ-STP 22/02/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022
94 319/STC-QLGCS&TCDN 21/02/2022 Quyết định Sở Tài chính Tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước
95 33/KH-UBND 19/02/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
96 139/QĐ-UBND 19/02/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 2022
97 01/QĐ-CTC68 18/02/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
98 32/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang
99 15/KH-STP 17/02/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022
100 470/UBND-KT 17/02/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG