icon icon icon

HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 73/2021/QH14 30/03/3021 Luật Quốc Hội Luật Phòng, chống ma túy
2 164/STP-VP 04/02/2024 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 453/UBND-NC ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo
3 140/QĐ-BTP 31/01/2024 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp năm 2024
4 57/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến
5 05/KH-STP 24/01/2024 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024
6 316/QĐ-STP 31/12/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2023
7 317/QĐ-STP 31/12/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023
8 314/QĐ-STP 31/12/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2023
9 315/QĐ-STP 31/12/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2023
10 125/KH-STP 31/12/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát động phong trào "Tuyên Quang thi đua xây dựng xã hội học tập,đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"
11 27-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
12 60/NQ-HĐND 07/12/2023 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 07 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13 66/NQ-HĐND 07/12/2023 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
14 1728/STP-VP 04/12/2023 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Công văn về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
15 111/KH-STP 25/11/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
16 1010/VP-KT 24/11/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc gửi Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 3246/KH-KVTĐ 09/11/2023 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch tổ chức giải giao hữu cầu lông của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía bắc năm 2023
18 1580/STP-VP 08/11/2023 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
19 5384/UBND-THVX 30/10/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo số 116/TB-BXD ngày 18/10/2023 của Bộ Xây dựng
20 30/TB-STP 09/10/2023 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng năm 2023; Toạ đàm về cải cách hành chính; Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
12345

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG