icon icon icon
Số - ký hiệu: 57/KH-STP Ngày ban hành: 07/10/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 17/10/2022
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 164/STP-VP Công văn thực hiện Văn bản số 453/UBND-NC ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo 04/02/2024
2 1580/STP-VP Công văn tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 08/11/2023
3 5384/UBND-THVX Công văn Thông báo số 116/TB-BXD ngày 18/10/2023 của Bộ Xây dựng 30/10/2023
4 81/BC-VP Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/5/2023 đến ngày 15/6/2023 21/06/2023
5 451/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang 10/05/2023
6 1676/UBND-NC Công văn Về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2023
7 982/UBND-NC Quyết định thực hiện việc đột phá, đổi với năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 17/03/2023
8 03/2023/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
9 01/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện tỉnh Tuyên Quang 31/01/2023
10 11/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 18/01/2023
11 114/BC-VP Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/10/2022 đến ngày 15/11/2022 19/11/2022
12 345/BC-STP Báo cáo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 18/11/2022
13 4706/UBND-NC Công văn thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước 12/11/2022
14 4681/UBND-TH Công văn V/v thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ 11/11/2022
15 4655/UBND-THVX Công văn V/v ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 10/11/2022
16 4669/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐCP ngày 07/11/2022 của Chính phủ 10/11/2022
17 4198/UBND-NC Công văn V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh 12/10/2022
18 6299/CAT-PC08 Công văn Về việc nâng cao hiệu quả công tác sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 10/10/2022
19 131/QĐ-STP Quyết định Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 02/08/2022
20 130/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 06/07/2022