icon icon icon
Số - ký hiệu: 81/BC-VP Ngày ban hành: 21/06/2023
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 21/06/2023
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/5/2023 đến ngày 15/6/2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1728/UBND-NC Công văn tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2024
2 534/SLĐTBXH-XH Công văn Hướng dẫn công tác bình đẳng giới năm 2024 09/04/2024
3 1398/UBND-NC Công văn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh 09/04/2024
4 57/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 22/03/2024
5 164/STP-VP Công văn thực hiện Văn bản số 453/UBND-NC ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo 04/02/2024
6 1580/STP-VP Công văn tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 08/11/2023
7 5384/UBND-THVX Công văn Thông báo số 116/TB-BXD ngày 18/10/2023 của Bộ Xây dựng 30/10/2023
8 451/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang 10/05/2023
9 1676/UBND-NC Công văn Về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2023
10 154/QCPH-STP-BCHCĐ Quy chế Quy chế Phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Công đoàn Sở Tư pháp 17/04/2023
11 982/UBND-NC Quyết định thực hiện việc đột phá, đổi với năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 17/03/2023
12 03/2023/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
13 01/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện tỉnh Tuyên Quang 31/01/2023
14 11/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 18/01/2023
15 114/BC-VP Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/10/2022 đến ngày 15/11/2022 19/11/2022
16 345/BC-STP Báo cáo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 18/11/2022
17 4706/UBND-NC Công văn thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước 12/11/2022
18 4681/UBND-TH Công văn V/v thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ 11/11/2022
19 4655/UBND-THVX Công văn V/v ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 10/11/2022
20 4669/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐCP ngày 07/11/2022 của Chính phủ 10/11/2022