Số - ký hiệu: 126/QĐ-STP Ngày ban hành: 20/07/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Giá
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 92/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tư pháp 17/03/2023
2 91/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchn ăm 2023 của Sở Tư pháp 17/03/2023
3 90/QĐ-STP Quyết định Về việc giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023 16/03/2023
4 655/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang 30/11/2022
5 192/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 29/11/2022
6 191/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp 29/11/2022
7 194/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 29/11/2022
8 4645/UBND-TC Công văn V/v thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách các tháng cuối năm 2022 09/11/2022
9 2647/STC-QLNS Công văn triển khai Công văn số 4645/UBND-TC ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chi NS những tháng cuối năm 2022 09/11/2022
10 1115/UBND-THVX Công văn Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số 05/04/2022
11 02/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/03/2022
12 138/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/03/2022
13 545/STC-TCĐT Công văn Hướng đẫn trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 11/03/2022
14 429/STC-TCĐT Công văn Hướng dẫn quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/03/2022
15 166/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/02/2022
16 319/STC-QLGCS&TCDN Quyết định Tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước 21/02/2022
17 168/STC-QLNS Công văn hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2022 25/01/2022
18 293/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2021
19 288/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2021
20 287/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp 31/12/2021