Số - ký hiệu: 126/QĐ-STP Ngày ban hành: 20/07/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1115/UBND-THVX Công văn Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số 05/04/2022
2 02/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/03/2022
3 138/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/03/2022
4 545/STC-TCĐT Công văn Hướng đẫn trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 11/03/2022
5 429/STC-TCĐT Công văn Hướng dẫn quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/03/2022
6 166/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/02/2022
7 319/STC-QLGCS&TCDN Quyết định Tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước 21/02/2022
8 168/STC-QLNS Công văn hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2022 25/01/2022
9 293/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2021
10 288/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2021
11 287/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp 31/12/2021
12 285/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp 30/12/2021
13 284/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Sở Tư pháp 30/12/2021
14 75/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 21/12/2021
15 86/NQ-HĐND Quyết định Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 21/12/2021
16 69/NQ-HĐND Quyết định Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 20/12/2021
17 793/QĐ-UBND Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 3 20/12/2021
18 239/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp 16/11/2021
19 235/QĐ-STP Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 12/11/2021
20 3305/UBND-TC Công văn tiết kiệm chi từ NSNN những tháng cuối năm 2021 08/09/2021