icon icon icon
Số - ký hiệu: 545/STC-TCĐT Ngày ban hành: 11/03/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Giá Ngày đăng: 15/03/2022
Trích yếu: Hướng đẫn trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 860/STC-QLNS Công văn thực hiện các nhiệm vụ về tài chính ngân sách theo Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy 09/04/2024
2 66/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 07/12/2023
3 2535/UBND-TH Công văn V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 13/06/2023
4 55/TB-UBND Thông báo Thông báo kết luận cuộc họp về tiến độ giải ngân nguồn vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang 30/05/2023
5 508/STP-VP Công văn Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước 24/04/2023
6 08/NQ-HĐND Nghị Quyết Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 12/04/2023
7 92/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tư pháp 17/03/2023
8 91/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchn ăm 2023 của Sở Tư pháp 17/03/2023
9 90/QĐ-STP Quyết định Về việc giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023 16/03/2023
10 655/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang 30/11/2022
11 192/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 29/11/2022
12 191/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp 29/11/2022
13 194/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp 29/11/2022
14 4645/UBND-TC Công văn V/v thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách các tháng cuối năm 2022 09/11/2022
15 2647/STC-QLNS Công văn triển khai Công văn số 4645/UBND-TC ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chi NS những tháng cuối năm 2022 09/11/2022
16 126/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 20/07/2022
17 1115/UBND-THVX Công văn Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số 05/04/2022
18 02/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/03/2022
19 138/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/03/2022
20 429/STC-TCĐT Công văn Hướng dẫn quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/03/2022