icon icon icon

CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP HỎI - SỞ TƯ PHÁP TRẢ LỜI
Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mô tả câu hỏi
Nội dung câu hỏi:
File đính kèm (doc, docx):
Mã bảo vệ:
Captcha
Nhập mã bảo vệ:

         


BBT chỉ trả lời các câu hỏi có nội dung rõ ràng, ngắn gọn, không sai lỗi chính tả, điền đầy đủ các thông tin và không trùng lặp với các câu hỏi hoặc câu trả lời đã có. Nếu trường hợp nội dung câu hỏi dài thì soạn thảo thành định dạng word và gửi theo file đính kèm. Thời hạn trả lời là 20 ngày (đối với các câu hỏi phải gửi tới các ngành liên quan).

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG