icon icon icon
Bộ Tư pháp ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 - 15:33 - Lượt xem: 243

Ngày 10/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 309/QĐ- BTP về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến (viết tắt là Quyết định số 309/QĐ-BTP).

Theo đó, công dân Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ nộp hồ sơ yêu cầu theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Về thành phần hồ sơ: người có yêu cầu có yêu cầu đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân điền thông tin vào biểu mẫu điện tử tương tác; đồng thời tải lên bản chụp các giấy tờ sau: (1) Giấy tờ hợp lệ để chứng minh người có yêu cầu đủ điều kiện kết hôn; (2) Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu.

Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải quyết trong vòng: 15 ngày đối với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong ngày đối với với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và hồ sơ xác nhận tình trang hôn nhân.

Hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh nhân thân và ký Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ký vào Sổ đăng ký kết hôn.

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: