icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Tin tức - Sự kiện >> Thời sự -Chính trị

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi... Thứ 7, 7/10/2023

Ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Thứ 6, 25/8/2023

Sáng 25-8, tiếp tục chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về 3 khâu đột phá Thứ 5, 24/8/2023

Chiều 24-8, tiếp tục chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá tình hình triển khai, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thảo luận vào nội dung 3 khâu đột phá. Các đồng chí:...

Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII Thứ 5, 24/8/2023

Sáng 24-8, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá tình hình triển khai, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn... Thứ 2, 31/7/2023

Ngày 22/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 18/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về thực hiện Nghị quyết...

Khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX Thứ 4, 5/7/2023

Ngày 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ sáu để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thứ 6, 7/10/2022

Ngày 7-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX Thứ 3, 16/8/2022

Sáng 16-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai để xem xét quyết nghị các nội dung quan trọng giữa 2 kỳ họp.

Bế mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Thứ 2, 14/3/2022

Chiều 14-3, Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc.

Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thứ 2, 14/3/2022

Sáng 14-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên...
Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang