icon icon icon
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023 - 14:34 - Lượt xem: 687

Sáng 25-8, tiếp tục chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ.

08h16: Thảo luận

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Vân Đình Thảo đồng tình cao với báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị thời gian tới cần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, bảo đảm quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, cân đối bố trí vốn cho các công trình, dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; kịp thời các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Tỉnh cần hỗ trợ các dự án đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện dự án… gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư công với đầu tư với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư”...

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Đức Tiến.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Đức Tiến cho biết, các doanh nghiệp chủ yếu gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ do nhu cầu tiêu dùng giảm, chi phí nguyên liệu tăng và vận chuyển hàng hóa không thuận lợi nên một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch được giao; giá trị sản xuất của một số sản phẩm chủ yếu còn chưa bền vững. Một số cụm công nghiệp do đơn vị cấp huyện được giao làm chủ đầu tư cụm công nghiệp chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, sản xuất kinh doanh vào trong cụm công nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thu Lụa.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thu Lụa nêu, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Thu NSNN hằng năm quy mô còn nhỏ, cơ cấu thu tuy đã có nhiều cải thiện nhưng tỷ trọng thu trên địa bàn đáp ứng nhiệm vụ chi còn thấp, tiến độ thu chậm. Tiến độ thực hiện dự toán chi ngân sách ở một số lĩnh vực còn chậm, số dự toán không thực hiện được phải hủy dự toán và thu hồi hoàn trả ngân sách còn lớn. Chi chuyển nguồn hàng năm còn cao so với quy mô chi ngân sách.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách hàng năm; tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hoàng Thanh Phong.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hoàng Thanh Phong cho biết, để thực hiện chỉ tiêu thu NSNN, cần nâng cao tốc độ tăng trưởng từ khu vực ngoài quốc doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã về cả số lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng thu từ khoản thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư.

Ngành đề nghị UBND huyện, thành phố tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt là khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê. Ngành kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; đẩy nhanh các dự án đầu tư sớm hoàn thành đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp cho tỉnh, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và nguồn NSNN.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng Phạm Mạnh Duyệt cho biết, thời gian tới ngành tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những vấn đề nổi cộm về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, bộ đơn giá chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, môi trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả đất công ích, đất do nhà nước đang trực tiếp quản lý, đơn giá chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, môi trường...

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Vũ Đình Hưng.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Vũ Đình Hưng cho biết, thời gian tới, ngành tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên theo môn học để tổ chức dạy học các môn học trong Chương trình.

Ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, chất lượng dạy học ngoại ngữ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong ngành Giáo dục...

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Thanh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Thanh chia sẻ, thời gian tới, ngành sẽ thhực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác y tế; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đầu tư hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu đa dạng của nhân dân. Phát triển cân đối, hợp lý giữa các tuyến, giữa chuyên khoa và đa khoa, giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, giữa y tế công lập và ngoài công lập. Ngành tập trung đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành nơi khám, chữa bệnh đáng tin cậy cho nhân dân trong và ngoài tỉnh; trở thành trung tâm khoa học, kỹ thuật y tế, chuyển giao công nghệ, là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Đông Bắc...

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thái Sơn.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thái Sơn nêu một số tồn tại, hạn chế của ngành về công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hiệu quả kết nối việc làm chưa cao; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động tiếp cận thị trường lao động, nhất là đi làm việc ở nước ngoài còn lúng túng, còn nhiều lao động chưa được tiếp cận và thụ hưởng chính sách; tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 còn chậm...
Thời gian tới, ngành chủ động nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến mới để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc ngành; thực hiện các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm theo hướng đồng bộ từ định hướng nghề nghiệp, đào tạo, đến tư vấn, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; kịp thời thực hiện các chính sách đối với người có công, trợ giúp xã hội; đẩy nhanh việc thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng cho biết, việc tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn. Việc phê duyệt và điều chỉnh vị trí việc làm còn chậm và lúng túng. Giai đoạn 2022-2026, toàn tỉnh phải thực hiện tinh giản 1.505 người làm việc. Trong khi đó, lĩnh vực giáo dục đang thiếu trên 4.300 người làm việc theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng từ năm 2024- 2026 vẫn phải thực hiện tinh giản 616 người để đảm bảo mục tiêu tinh giản của Trung ương. Việc tinh giản lĩnh vực giáo dục sẽ ảnh hưởng tới công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Ngành sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện sắp xếp tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lục, hiệu quả; ban hành Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025 để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, ở một số địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống cũng đặt ra những vấn đề mới đối với tình hình an ninh trật tự của tỉnh. Ngoài ra, tình hình tội phạm cũng có chiều hướng gia tăng, tội phạm xâm hại trẻ em cũng gia tăng, cần có các giải pháp phòng ngừa xã hội để ngăn chặn kịp thời...

Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, nhân diện để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược.

Giám đốc Sở Tư Pháp Nguyễn Thị Thược chia sẻ, việc kiểm soát chặt chẽ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thời gian qua đã góp phần đảm bảo các cơ chế chính chính sách được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn phát triển của tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện để các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện, nhất là các cơ chế chính sách để cụ thể hóa các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đề ra.

Chính quyền các cấp, nhất là cấp xã cần xây dựng các văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật. Các ngành trong quá trình xây dựng chính sách cần có đánh giá tác động của chính sách để phù hợp với thực tiễn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân cho biết, để công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đề xuất 100 tham mưu với cấp ủy tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết 101 khiếu nại, tố cáo của công dân...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nêu việc ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã được triển khai thực hiện hiệu quả ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị xác định được những công việc cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo cũng đã và đang được thực hiện hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đều được nâng cao về trình độ.

Đồng chí dề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện hiệu quả phong trào Tuyên Quang chung tay phòng, chống rác thải nhựa; cấp ủy các cấp chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận.

Bí thư Tỉnh đoàn Dương Minh Nguyệt.

Bí thư Tỉnh đoàn Dương Minh Nguyệt cho biết, Đoàn Thanh niên tham gia tích cực phòng các phong trào, thực hiện hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trong tâm; tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số của tỉnh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện các chủ trương, chính sách. Hiện nay tình trạng ly hôn trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành tổ chức các buổi tư vấn tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Đoàn cũng tham gia đinh hướng lao động nghề nghiệp để đoàn viên, thanh niên lựa chọ cộng việc và nơi làm việc phù hợp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, để thể chế, cụ thể hóa các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm các mục tiêu, nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh bảo đảm toàn diện, sát thực, chất lượng, hiệu quả. Qua giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất giải quyết hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp, địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, trong những tồn tại hạn chế mà Báo cáo giữa nhiệm kỳ đã chỉ ra có trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cơ quan hành chính trong tỉnh cần bám sát các chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội, các quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, ngành, lĩnh vực.

Cần phát huy vai trò của đứng đầu các cơ quan hành chính gắn với vai trò nêu gương; tiếp tục thực hiện khai có hiệu quả đề án văn hóa công vụ để hình thành tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cưc; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chú trọng việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch gắn với tinh giản bộ máy biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung khắc phục tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm...

08h00: Gợi ý thảo luận

Các đồng Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sớm ban hành các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, trọng tâm là ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và Kế hoạch các công việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó làm cơ sở để các cấp, các ngành huy động các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện. Mặc dù nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng của tỉnh vẫn ở mức cao so với các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững cũng là điều kiện để tỉnh thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Đại biểu các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo đánh giá giữ nhiệm kỳ. Đồng thời, đề xuất các giải pháp mang tính khả thi cao để thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn


Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: