icon icon icon
Số - ký hiệu: 41/KH-STP Ngày ban hành: 13/04/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS Ngày đăng: 14/04/2023
Trích yếu: Thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 73/2021/QH14 Luật Luật Phòng, chống ma túy 30/03/3021
2 61/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 27/03/2024
3 60/KH-STP Kế hoạch Triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2023 06/06/2023
4 42/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023 14/04/2023
5 10/BCĐ Công văn phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 22/11/2022
6 28/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2022 08/04/2022
7 659/UBND-THVX Công văn Thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ 04/03/2022
8 02/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 01/03/2022
9 06/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 15/01/2022
10 04/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025 11/01/2022
11 2619/UBND-NC Công văn phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm 29/07/2021
12 28/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 09/06/2021
13 27/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 08/06/2021
14 20/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 21/05/2021
15 16/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trìnhphòng, chống mại dâm năm 2021 02/04/2021
16 180/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 339-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 10/12/2019