icon icon icon
Số - ký hiệu: 71/QĐ-STP Ngày ban hành: 28/02/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Pháp chế Ngày đăng: 28/02/2023
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 62/KH-UBND Kế hoạch Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2024 28/03/2024
2 21/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2022 28/01/2022
3 23/KH-UBND Kế hoạch Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2022 24/01/2022
4 262/STP-TTr Công văn Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 01/04/2021
5 65/QĐ-STP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2021 24/02/2021
6 169/BC-UBND Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 09/12/2020
7 17/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chếcủa Sở Tư pháp năm 2020 05/02/2020
8 36/KH-STP Kế hoạch Tổ chức giao ban công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 24/07/2019
9 28/KH-STP Kế hoạch Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2019 14/06/2019
10 190/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2019 07/12/2018
11 31/KH-STP Kế hoạch Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2018 06/07/2018
12 21/KH-UBND Kế hoạch Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018 14/03/2018
13 163/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2018 13/12/2017