icon icon icon
Số - ký hiệu: 0 số Ngày ban hành: 19/12/2022
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Tư pháp Ngày đăng: 19/12/2022
Trích yếu: Bộ tài liệu trả lowuf kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 30/TB-STP Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng năm 2023; Toạ đàm về cải cách hành chính; Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 09/10/2023
2 123/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023 15/05/2023
3 09/TB-STP Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2023, sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số06/QĐ-TTg 07/04/2023
4 192/BC-UBND Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 29/11/2022
5 4478/KH-BTP Kế hoạch V/v tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. 11/11/2022
6 1311/STP-VP Công văn Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 25/10/2022
7 4120/BTP-VP Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 24/10/2022
8 1517/QĐ-BTP Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 11/07/2022
9 121/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022 11/07/2022
10 174/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý II, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2022 19/06/2022
11 130/BC-STP Báo cáo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 25/05/2022
12 623/STP-VP Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022 24/05/2022
13 11/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2022 07/04/2022
14 39/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022 22/02/2022
15 89/BTP-VP Công văn Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 11/01/2022
16 02/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 06/01/2022
17 01/BC-BTP Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022 01/01/2022
18 0 số Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
19 360/MH-UBND Công văn Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 17/12/2021
20 79/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc với các đơn vị về tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày 10 tháng 12 năm 2021 15/12/2021