icon icon icon
Số - ký hiệu: 08/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 01/11/2022
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thừa phát lại Ngày đăng: 07/11/2022
Trích yếu: Ban hànhQuy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 28/TB-STP Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Long Mai và ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang 16/09/2021
2 202/QĐ-STP Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 12/09/2021
3 200/QĐ-STP Quyết định Về việc ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang và cấpThẻ Thừa phát lại 10/09/2021
4 537/QĐ-UBND Quyết định Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại 08/09/2021
5 96/TB-UBND Thông báo thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 22/07/2021
6 406/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 20/07/2021
7 2212/BTP-BTTP Công văn báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại 06/07/2021
8 18/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổchức và hoạt động Thừa phát lại của SởTư pháp 03/06/2020
9 45/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt độngThừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/04/2020