Số - ký hiệu: 34/BATGT-VP Ngày ban hành: 12/07/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban An toàn giao thông tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng - Giao thông
Trích yếu: Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 479/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025 29/04/2022
2 264/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 28/04/2022
3 06/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang 14/03/2022
4 05/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang 14/03/2022
5 771/UBND-ĐTXD Công văn Triển khai thực hiện Văn bản số 1439/VPCP-CN ngày 07/3/2022 của Văn phòng Chính phủ 11/03/2022
6 765/UBND-THCBKS Công văn Thực hiện quy định Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/03/2022
7 107/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ) 09/03/2022
8 27/KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 28/02/2022
9 551/UBND-ĐTXD Công văn V/v triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 25/02/2022
10 139/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 2022 19/02/2022
11 15/KH-STP Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 17/02/2022
12 444/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/028/2022 của Thủ tướng Chính phủ 15/02/2022
13 47/CBCSG-SXD Công văn Chỉ số giá xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14/01/2022
14 235/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII); Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31/12/2021
15 843/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 29/12/2021
16 72/NQ-HĐND Nghị Quyết Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang 21/12/2021
17 77/NQ-HĐND Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới 21/12/2021
18 221/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 16/12/2021
19 55/BATGT-VP Công văn Triển khai thực hiện Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 30/11/2021
20 538/HDLN-BDT-KHĐT-TC-GTVT-XD-NN&PTNT-KB Hướng dẫn Hướng dẫn tạm thời thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/11/2021