icon icon icon
Số - ký hiệu: 01/KH-HĐXT Ngày ban hành: 23/06/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng Ngày đăng: 05/07/2022
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nhân tiêu biểu", "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 807/UBND-NC Công văn Thực hiện Thông tư Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 06/03/2024
2 244/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 29/02/2024
3 244/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 29/02/2024
4 140/QĐ-BTP Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp năm 2024 31/01/2024
5 125/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào "Tuyên Quang thi đua xây dựng xã hội học tập,đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" 31/12/2023
6 316/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2023 31/12/2023
7 317/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023 31/12/2023
8 314/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2023 31/12/2023
9 315/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2023 31/12/2023
10 1728/STP-VP Công văn Công văn về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 04/12/2023
11 3246/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch tổ chức giải giao hữu cầu lông của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía bắc năm 2023 09/11/2023
12 168/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 08/06/2023
13 18/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" 06/03/2023
14 01/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng thưởng "Giấy khen" cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2022 04/01/2023
15 2471/QĐ-BTP Quyết định Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. 16/12/2022
16 2461/QĐ-BTP Quyết định xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022. 16/12/2022
17 1503/STP-VP Công văn Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023 02/12/2022
18 4877/UBND-NC Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 23/11/2022
19 2248/QĐ-BTP Quyết định Về việc cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023 16/11/2022
20 1617/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 07/11/2022