icon icon icon
Số - ký hiệu: 2031/UBND-THVX Ngày ban hành: 06/06/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; BHXH Ngày đăng: 09/06/2022
Trích yếu: đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 224/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 07/12/2022
2 38/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 06/06/2022
3 37/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 06/06/2022
4 103/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2022 31/05/2022
5 742/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ 09/03/2022
6 676/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ 04/03/2022
7 427/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 14/02/2022
8 336/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 31/01/2022
9 5255/UBND-THVX Công văn V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt 31/12/2021
10 5300/UBND-THVX Công văn Thực hiện Văn bản số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ 31/12/2021
11 5229/UBND-THVX Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 30/12/2021
12 229/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” 30/12/2021
13 152/TB-UBND Thông báo Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 04/11/2021
14 154/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/09/2021
15 155/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/09/2021
16 3461/UBND-THVX Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh 17/09/2021
17 3460/UBND-THVX Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh 17/09/2021
18 151/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/09/2021
19 614-CV/TU Công văn tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh 12/09/2021
20 192/BC-STP Báo cáo Tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 04/09/2021