Thông báo bán đấu giá số 85/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022 - 08:05
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn đợt 1, năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


187 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: