icon icon icon
Album: Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang