icon icon icon
Báo cáo số 420/BC-STP ngày 29/10/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 - 15:08 - Lượt xem: 506

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: