icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang kết nối Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính
Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023 - 17:35 - Lượt xem: 271


Chiều ngày 09/10/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/08/2023 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (Thông tư số 56/2023/TT-BTC). Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị. 

Tỉnh Tuyên Quang kết nối 08 điểm cầu trực tuyến (01 điểm cầu tại Sở Tư pháp và 07 điểm cầu huyện, thành phố). Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp, tham gia Hội nghị có Lãnh đạo, công chức Sở Tài chính, công chức Sở Tư pháp.

  
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Hành chính, Đoàn thể, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 56/2023/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; các đại biểu thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.    

Tin: Nguyễn Nguyệt
Ảnh: Nguyễn Hiền

 


Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: