icon icon icon
Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 cảu Bộ Tài chính
Thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023 - 16:50 - Lượt xem: 121

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: